لیست تعرفه چاپ کارت ویزیت

جنس تعداد قیمت یک رو قیمت دو رو طراحی رایگان سایز زمان تحویل عملیات
سلفون براق 1000 عدد 94000 تومان 106000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
سلفون براق 2000 عدد 168000 تومان 192000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
سلفون براق 3000 عدد 242000 تومان 278000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
سلفون براق 4000 عدد 316000 تومان 364000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
سلفون براق 5000 عدد 390000 تومان 450000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
سلفون براق 6000 عدد 464000 تومان 536000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
سلفون براق 7000 عدد 538000 تومان 622000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
سلفون براق 8000 عدد 612000 تومان 708000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
سلفون براق 9000 عدد 686000 تومان 794000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
سلفون براق 10000 عدد 760000 تومان 880000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
جنس تعداد قیمت یک رو قیمت دو رو طراحی رایگان سایز زمان تحویل عملیات
گلاسه 250 گرم 100 عدد 66000 تومان 74000 تومان بله 8.5 * 4.8 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 200 عدد 102000 تومان 118000 تومان بله 8.5 * 4.8 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 300 عدد 138000 تومان 162000 تومان بله 8.5 * 4.8 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 400 عدد 174000 تومان 206000 تومان بله 8.5 * 4.8 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 500 عدد 210000 تومان 250000 تومان بله 8.5 * 4.8 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 100 عدد 69000 تومان 79000 تومان بله 8.5 * 5.5 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 200 عدد 100000 تومان 120000 تومان بله 8.5 * 5.5 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 300 عدد 131000 تومان 161000 تومان بله 8.5 * 5.5 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 400 عدد 162000 تومان 202000 تومان بله 8.5 * 5.5 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 500 عدد 193000 تومان 243000 تومان بله 8.5 * 5.5 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین

اگر جنس کارت مدنظر شما در این لیست موجود نیست ، لطفا تماس بگیرید

جنس تعداد قیمت یک رو قیمت دو رو طراحی رایگان سایز زمان تحویل عملیات
پاسخگویی سریع
logo-samandehi