لیست تعرفه چاپ کارت ویزیت

جنس تعداد قیمت یک رو قیمت دو رو طراحی رایگان سایز زمان تحویل عملیات
سلفون براق 1000 عدد 87000 تومان 100000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
سلفون براق 2000 عدد 139000 تومان 165000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
سلفون براق 3000 عدد 191000 تومان 230000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
سلفون براق 4000 عدد 243000 تومان 295000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
سلفون براق 5000 عدد 295000 تومان 360000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
سلفون براق 6000 عدد 347000 تومان 425000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
سلفون براق 7000 عدد 399000 تومان 490000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
سلفون براق 8000 عدد 451000 تومان 555000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
سلفون براق 9000 عدد 503000 تومان 620000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
سلفون براق 10000 عدد 555000 تومان 685000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
جنس تعداد قیمت یک رو قیمت دو رو طراحی رایگان سایز زمان تحویل عملیات
گلاسه 250 گرم 100 عدد 66000 تومان 74000 تومان بله 8.5 * 4.8 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 200 عدد 102000 تومان 118000 تومان بله 8.5 * 4.8 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 300 عدد 138000 تومان 162000 تومان بله 8.5 * 4.8 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 400 عدد 174000 تومان 206000 تومان بله 8.5 * 4.8 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 500 عدد 210000 تومان 250000 تومان بله 8.5 * 4.8 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 100 عدد 69000 تومان 79000 تومان بله 8.5 * 5.5 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 200 عدد 100000 تومان 120000 تومان بله 8.5 * 5.5 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 300 عدد 131000 تومان 161000 تومان بله 8.5 * 5.5 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 400 عدد 162000 تومان 202000 تومان بله 8.5 * 5.5 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 500 عدد 193000 تومان 243000 تومان بله 8.5 * 5.5 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین

اگر جنس کارت مدنظر شما در این لیست موجود نیست ، لطفا تماس بگیرید

جنس تعداد قیمت یک رو قیمت دو رو طراحی رایگان سایز زمان تحویل عملیات
پاسخگویی سریع
logo-samandehi