لیست تعرفه چاپ کارت ویزیت

جنس تعداد قیمت یک رو قیمت دو رو طراحی رایگان سایز زمان تحویل عملیات
گلاسه یووی 1000 عدد 31000 تومان 35000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
گلاسه یووی 2000 عدد 50000 تومان 58000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
گلاسه یووی 3000 عدد 69000 تومان 81000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
گلاسه یووی 4000 عدد 88000 تومان 104000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
گلاسه یووی 5000 عدد 107000 تومان 127000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
گلاسه یووی 6000 عدد 126000 تومان 150000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
گلاسه یووی 7000 عدد 145000 تومان 173000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
گلاسه یووی 8000 عدد 164000 تومان 196000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
گلاسه یووی 9000 عدد 183000 تومان 219000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
گلاسه یووی 10000 عدد 202000 تومان 242000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
جنس تعداد قیمت یک رو قیمت دو رو طراحی رایگان سایز زمان تحویل عملیات
گلاسه 250 گرم 100 عدد 40000 تومان 46000 تومان بله 8.5 * 4.8 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 200 عدد 58000 تومان 70000 تومان بله 8.5 * 4.8 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 300 عدد 76000 تومان 94000 تومان بله 8.5 * 4.8 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 400 عدد 94000 تومان 118000 تومان بله 8.5 * 4.8 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 500 عدد 112000 تومان 142000 تومان بله 8.5 * 4.8 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 100 عدد 41000 تومان 49000 تومان بله 8.5 * 5.5 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 200 عدد 60000 تومان 76000 تومان بله 8.5 * 5.5 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 300 عدد 79000 تومان 103000 تومان بله 8.5 * 5.5 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 400 عدد 98000 تومان 130000 تومان بله 8.5 * 5.5 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 500 عدد 117000 تومان 157000 تومان بله 8.5 * 5.5 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین

اگر جنس کارت مدنظر شما در این لیست موجود نیست ، لطفا تماس بگیرید

جنس تعداد قیمت یک رو قیمت دو رو طراحی رایگان سایز زمان تحویل عملیات
پاسخگویی سریع
logo-samandehi